दिशा दिशा - गौरी

April 03, 2017
दिशा दिशा नयन पारखती , जगण्याची आशा हिच भावती , भासामागुनी मन हे धावती , अर्पुणेतली पुर्नता शोधांती . गौरी -
@मराठी कविता आणि चारोळ्या २०१७. Powered by Blogger.